hot beautiful mallu aunty desi hot nude puzy boobs indiansexmovies.mobi east indian sxse df nagi video bf hd kajal agarwal threesome porn xxx video dakshin korea ki moti moti gand kali kali

Privacybeleid

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is altijd vrijwillig. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bij te werken of volledig te verwijderen. Het gebruik van deze site betekent acceptatie van www.red-horse.nl volgende voorwaarden Privacy Policy en Cookies politiek

§1 ALGEMENE BEPALINGEN

1. Dit privacybeleid en Cookies politiek bepaalt de regels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens die door de gebruikers en cookies en andere technologieën die op de website www.red-horse.nl

2. De beheerder van de pagina en persoonlijke informatie is Radosław Krakowski, Rock and Rollstraat 28 1326 PZ Almere zakendoen onder de naam R.K. PROYECT KVK 57292426, Rock and Rollstraat 28 1326 PZ Almere hierna aangeduid als de beheerder.

3. In geval van twijfel met betrekking tot de bepalingen van dit privacybeleid en Cookies beleid, neem dan contact op met de beheerder via e-mail: info@red-horse.nl, evenals het fysieke adres hierboven gegeven.

4. Alle persoonlijke gegevens en adres dat de gebruiker op www.red-horse.nl zal niet worden verkocht aan personen of derden. In bepaalde situaties waarin de toepasselijke wetgeving vereist dat de beheerder om het maken van de verzamelde gegevens aan overheidsinstanties, www.red-horse.nl dergelijke gegevens te verstrekken. Met uitzondering van die situaties, zal de openbaarmaking van persoonsgegevens alleen voor zover, het doel en entiteiten in dit privacybeleid vermeld.

5. De beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het Privacybeleid en Cookie Beleid, en elke kant van de kennis van de actuele stand van privacy beleid. De reden kan veranderingen in de ontwikkeling van internet-technologie, veranderingen in het algemeen de toepasselijke wetgeving of de vraag of de ontwikkeling van de partijen zijn. Onder aan de pagina staat de publicatiedatum van het huidige privacybeleid.

§2 PERSOONSGEGEVENS

1. De beheerder van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is de beheerder.

2. De gebruiker geeft vrijwillig persoonlijke informatie via het formulier op de site, hierna, voor de doeleinden waarvoor het formulier aangeeft.

3. Verzameld en verwerkt alleen de gegevens die je jezelf kunt geven (behalve – in bepaalde situaties – verzamelde gegevens automatisch met behulp van cookies en login-gegevens, zoals hieronder genoemd). Wanneer u de site bezoekt, verzamelt automatisch gegevens over hetzelfde bezoek, bv. Uw IP adres, de domeinnaam, type browser, het besturingssysteem type, enz .. De gegevens automatisch verzameld kunnen worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren op de website, het verzamelen van demografische gegevens over gebruikers, of om de inhoud van de site te personaliseren om deze te verbeteren. Deze gegevens worden verwerkt, echter alleen voor de doeleinden de site te beheren en te zorgen voor efficiënte service en hosting zijn niet geassocieerd met de gegevens van individuele gebruikers.

4. U gaat akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens en om marketing informatie van elektronische communicatiemiddelen Administrator ontvangen om contact met u of stuur andere marketing informatie, bijv. Over evenementen of producten die online worden aangeboden door de beheerder, indien uitgedrukt in de juiste toestemming voor deze doeleinden en / of als dit binnen de grenzen van het rechtmatige belang van de beheerder valt.

5. De persoonlijke gegevens van de gebruiker in de werking van de Website www.red-horse.nl kan worden verwerkt voor de volgende doeleinden en onder de volgende rechtsgrondslagen:

– het maken van de waardering van de dienst en de uitvoering van de dienst of het contract – op grond van art. 6 par. 1 lit. b RODO (noodzaak om het contract te sluiten en / of uit te voeren);

– de factuur en de vervulling van andere verplichtingen uit hoofde van de fiscale wet – op grond van art. 6 par. 1 lit. c RODO (verplichting voortvloeiend uit wettelijke bepalingen);

– toekenning van een korting of een promotiecode – op grond van art. 6 par. 1 lit. a) RODO (toestemming);

– behandeling van klachten of claims – op grond van art. 6 par. 1 lit. b RODO (noodzaak om het contract te sluiten en / of uit te voeren);

– vaststellen, onderzoeken of verdedigen van claims – op grond van art. 6 par. 1 lit. f) RODO (legitiem belang van de beheerder);

– telefonisch contact in zaken die verband houden met het verlenen van diensten – op grond van art. 6 par. 1 lit. een RHODE (toestemming);

– opslag van onbetaalde bestellingen – op grond van art. 6 par. 1 lit. f) RODO (legitiem belang van de beheerder);

– aanmaken van registers en records met betrekking tot de GDPR – op grond van art. 6 par. 1 lit. c) RDO (verplichting voortkomend uit wettelijke bepalingen) en art. 6 par. 1 lit. f RODO (legitiem belang van de beheerder);

– archivering bewijs en op de noodzaak om informatie die de demonstratie van de feiten kunnen dienen veilig te stellen – op grond van artikel. 6 par. 1 lit. f) RODO (legitiem belang van de beheerder);

– analytisch, met inbegrip van, onder andere, de analyse van gegevens die automatisch worden verzameld bij het gebruik van de website, inclusief cookies – overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. f) RODO (legitiem belang van de beheerder);

– gebruik van cookies op de Administrator’s Sites – op grond van art. 6 par. 1 lit. a) RODO (toestemming);

– websitebeheer – conform art. 6 par. 1 lit. f) RODO (legitiem belang van de beheerder);

– de gebruiker voegt een advies in over diensten geleverd door de beheerder – op grond van art. 6 par. 1 lit. a) RODO (toestemming);

– tevredenheidsonderzoeken van de aangeboden diensten – op basis van art. 6 par. 1 lit. f) RODO (legitiem belang van de beheerder);

6. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken van bepaalde informatie, doorgaans als verplichte vermelding op de pagina’s van de beheerder, wordt geassocieerd met het onvermogen om een ​​bepaalde service uit te voeren en een specifiek doel te bereiken.

7. Toepassing door de gegevens van de gebruiker, die niet verplicht zijn of overtollige gegevens die de beheerder niet nodig om te verwerken op basis van de beslissing van de gebruiker en de verwerking gebeurt op basis van de in artikel omstandigheden. 6 par. 1 lit. a) RODO (toestemming). De Gebruiker verleent toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor het weglaten van gegevens, die de Beheerder niet nodig heeft en niet wil verwerken, en toch heeft de Gebruiker deze doorgestuurd naar de Beheerder;

8. De Gebruiker heeft het recht te allen tijde het recht op toegang tot hun gegevens, ze te corrigeren, correctie, wissen of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om data portabiliteit, het recht op toegang tot de gegevens op te vragen, evenals het recht om een ​​beroep op de overheid toezichthoudende – voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (in het kader van de wet op de bescherming van persoonsgegevens), indien zij van oordeel is dat de verwerking van de gegevens in strijd is met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. Hij heeft ook het recht om te worden vergeten als de huidige toepasselijke wetgeving niet voorziet in verdere verwerking.

De toestemming van de gebruiker kan te allen tijde worden ingetrokken en ingetrokken, waardoor het e-mailadres van de mailinglijst van de beheerder wordt verwijderd. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van gegevens, die werd gemaakt op basis van toestemming vóór de intrekking.

9. De gegevens van de gebruiker worden niet overgedragen van buiten de Europese Unie naar derde landen en als een dergelijke situatie zich voordoet, worden ze alleen overgedragen aan ontvangers die de “Privacy Shield” -overeenkomst zijn aangegaan.

10. De gegevens van de gebruiker worden door de beheerder bewaard voor de duur van individuele diensten / doeleinden en:

– gedurende de periode van beperking van vorderingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

– voor de duur die door de bepalingen van de belastingwetgeving wordt vereist – met betrekking tot persoonsgegevens die verband houden met de nakoming van verplichtingen krachtens het belastingrecht;

– totdat er effectief bezwaar wordt gemaakt met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of voor marketingdoeleinden;

– totdat de toestemming is ingetrokken of het doel van de verwerking is bereikt – met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van toestemming;

– tot de datum van veroudering of incourantheid – met betrekking tot persoonsgegevens die hoofdzakelijk zijn verwerkt voor analytische, statistische doeleinden, het gebruik van cookies en het beheer van de beheerderssites.

11. Als de gebruiker zijn persoonlijke gegevens niet verstrekt, is hij niet in staat om de materialen of diensten te gebruiken die door de beheerder worden aangeboden als onderdeel van de formulieren op de website.

12. Links naar andere websites kunnen op de Website verschijnen. Ze worden geopend in een nieuw browservenster of in hetzelfde venster. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De gebruiker is verplicht om het privacybeleid of de voorschriften van deze websites te lezen.

13. De gebruiker verstrekt gegevens op vrijwillige basis, maar het is noodzakelijk om het doel te bereiken of actie te ondernemen met betrekking tot hun administratie.

14. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en beveiligd met de nodige zorgvuldigheid in overeenstemming met de interne procedures van de beheerder die worden geïmplementeerd. De beheerder verwerkt informatie over de gebruiker met passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de vereisten van algemeen toepasselijke wetgeving. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. In het bijzonder wordt toegang tot de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen verleend aan bevoegde personen die verplicht zijn om deze gegevens vertrouwelijk te houden.

15. De beheerder informeert de gebruiker erover dat hij de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de volgende entiteiten:

– H88 S.A., ul. Franklin Roosevelt 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – om persoonlijke gegevens op de server op te slaan

16. Entiteiten die zijn belast met de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder, garanderen de nakoming van de door de RODO opgelegde taken.

17. De Personal Data Administrator deelt hierbij mee dat hij de Personal Data Protection Inspector (IODO) niet heeft aangesteld en zijn eigen taken vervult in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

18. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

§3 VORMEN

1. De beheerder gebruikt een contactformulier op de website.

2. Contactformulier – hiermee kunt u een bericht verzenden naar R.K. PROYECT. De gegevens worden door de beheerder verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid om contact op te nemen met de gebruiker.

§4 TECHNOLOGIEËN

1. De beheerder gebruikt de volgende technologieën om activiteiten van de gebruiker binnen de website te observeren:

Ingebouwde Google Analytics-code – voor het analyseren van websitestatistieken. Google Analytics gebruikt eigen cookies om de acties en het gedrag van de gebruikers van de website te analyseren. Deze bestanden worden gebruikt om informatie op te slaan, bijvoorbeeld van welke pagina de gebruiker de huidige website heeft bezocht. Ze helpen de pagina te verbeteren.

2. Om gebruik te kunnen maken van de website www.red-horse.nl is het noodzakelijk om:

– Apparaten met toegang tot internet.

– Een webbrowser die de weergave van websites mogelijk maakt.

§5 BELEID VAN COOKIES

1. De site verzamelt niet automatisch alle informatie, behalve informatie in cookies.

2. Cookies (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die zijn opgeslagen in het eindapparaat van de gebruiker en bestemd zijn voor gebruik van de website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

3. Cookies worden gebruikt om:

– aanpassing van de inhoud van de Website-pagina’s aan de voorkeuren van de Gebruiker en optimalisering van het gebruik van websites; in het bijzonder maken deze bestanden het mogelijk het apparaat van de gebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, afgestemd op zijn individuele behoeften;

– het creëren van statistieken die helpen om te begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken, waardoor structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;

4. Op de Website worden twee basistypen cookies gebruikt: “sessie” en “permanente” cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot ze worden afgemeld, de website verlaten of de software uitschakelen (webbrowser). Persistente cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker gedurende de tijd die is opgegeven in de cookiebestandsparameters of totdat ze worden verwijderd door de gebruiker.

5. De website gebruikt de volgende soorten cookies:

– “noodzakelijke” cookies die het gebruik van op de Site beschikbare diensten mogelijk maken, bijv. authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten die verificatie binnen de Website vereisen;

– cookies die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld gebruikt om fraude op het gebied van authenticatie binnen de Website te detecteren;

– “prestatie” -cookies, die het verzamelen van informatie over het gebruik van de website mogelijk maken;

– “functionele” cookies, die de door de gebruiker geselecteerde instellingen “onthouden” en de gebruikersinterface personaliseren, bijvoorbeeld in termen van de taal of regio van de oorsprong van de gebruiker, de grootte van het lettertype, het uiterlijk van de website, enz .;

– “reclame” -cookies, waarmee gebruikers reclame-inhoud kunnen aanbieden die beter is afgestemd op hun interesses.

6. In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt voor het browsen op websites (webbrowser) toe dat cookies standaard op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Gebruikers van de website kunnen hun cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name zodanig worden gewijzigd dat de automatische afhandeling van cookies in de instellingen van de webbrowser wordt geblokkeerd of dat informatie over elk item op het apparaat van de websitegebruiker wordt verstrekt. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met cookies om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser).

7. De beheerder meldt dat beperkingen op het gebruik van cookies van invloed kunnen zijn op enkele van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de websites van de Website.

8. Meer informatie over cookies is beschikbaar op http://wszystkoociasteczkach.pl/ of in het gedeelte “Help” in het webbrowser-menu.

De bovenstaande passages van het privacybeleid en het cookiebeleid worden beschermd door auteursrechten die zijn verleend aan IAB Poland en Legal Adviser Ilona Przetacznik en zijn afkomstig van de pagina’s http://wszystkoociasteczkach.pl/ en https://managerkaumow.pl/

Datum van publicatie van het privacybeleid: 2.06.2018.

Red Horse Safety Clothing

KVK: 57292426

BTW: NL002521771B97

Rock and Rollstraat 28

1326 PZ Almere